PL EN IT FR

 

 

Film promocyjny

 

 

Dogodne położenie


Gmina Libiąż położona jest w zachodniej części województwa małopolskiego, w powiecie chrzanowskim, w „połowie drogi" między Krakowem a Katowicami i w bliskim sąsiedztwie Oświęcimia. Niedaleko stąd do zamku Lipowiec, Czernej, Tenczynka. Przez teren miasta przebiegają szlaki komunikacyjne z północy na południe, droga Oświęcim - Chrzanów oraz trasa Tychy - Chełmek - Alwernia - Kraków. Blisko miasta znajduje się autostrada A4 Kraków - Katowice (ok. 8 min.). Powierzchnia gminy to 57,2 km2.

 

fot. Panorama Libiąża

 

 

Sprzyjające otoczenie gospodarcze


Gmina Libiąż jest bardzo dogodnym miejscem do rozwoju produkcji, handlu i usług. Na jej terenie znajdują się bogate złoża surowcowe (węgiel, dolomit), a w dolinie Wisły piaski i żwiry. Za doskonałe zaplecze surowcowe i techniczne mogą służyć znajdujące się w pobliżu gminy duże zakłady: przemysłu ciężkiego, kopalnie, zakłady chemiczne, rafineria. Gmina Libiąż jest otwarta na inwestowanie we wszystkie dziedziny działalności gospo¬darczej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie produkcji i usług. Mile widziany będzie sektor finansowy, ubezpieczeniowy, bankowy oraz usługi „czasu wolnego”, charakterystyczne dla centrów miast. Gmina sprzyjać będzie również wszelkim poczynaniom w zakresie szeroko rozumianej działalności kulturalno-rozrywkowo-rekreacyjnej.


Największym podmiotem gospodarczym na terenie Libiąża jest Zakład Górniczy „Janina”, który wchodzi w skład Południowego Koncernu Węglowego S.A. Swoją siedzibę mają tutaj także m.in.: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Dolomit” Sp. z o.o. oraz „Thermoplast” Sp. z o.o. (producent profili okiennych). W Libiążu swój zakład produkcyjny zlokalizowała również firma „Libet” S.A. (producent kostki brukowej).

 

  fot. Zakład Górniczy "Janina" oraz PPH "Dolomit" sp. z o.o.

 

 

Nowoczesna telekomunikacja
Gmina Libiąż posiada zautomatyzowane centrale telefoniczne zapewniające połączenia lokalne, między-miastowe i międzynarodowe. Zlokalizowane na tym terenie nadajniki telefonii komórkowej zapewniają łączność bez¬przewodową. Standardem jest także dostęp do sieci internetowej.

 

 

Korzystna infrastruktura transportowa
Tereny inwestycyjne oferowane przez gminę Libiąż są położone w bardzo atrakcyjnych miejscach, tuż przy drogach wojewódzkich nr 780 i 933. Jeszcze w 2008 roku planuje się rozpoczęcie przebudowy obu dróg, co znacznie wpłynie na poprawę jakości nawierzchni i bezpieczeństwo ruchu. Znaczącą inwestycją, w dużym stopniu poprawiającą dojazd do autostrady A4, jest trwająca budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Kroczymiechu, która upłynni przejazd drogą wojewódzką nr 933 w kierunku autostrady.

Dodatkowym atutem są: przecinająca miasto linia kolejowa z bocznicą, powstała na potrzeby kopalni oraz znajdujący się w pobliskiej Trzebini międzynarodowy węzeł kolejowy. W niewielkiej odległości od Libiąża znajdują się porty lotnicze: w Balicach (35 km) i w Pyrzowicach (60 km). Na terenie miasta, w miejscu zrekultywowanej hałdy, wykonano lądowisko dla helikopterów.

 

fot. Ronda na drogach wojewódzkich nr 930 i 780

 


Zróżnicowana komunikacja
Łatwość przemieszczania się w najbliższym otoczeniu umożliwia rozbudowana sieć komunikacji miejskiej, która zapewnia połączenie Libiąża z Chrzanowem, Trzebinią, Chełmkiem, Żarkami, Gromcem, a także Krakowem. Do stolicy Małopolski kursują też autobusy PKS Oświęcim, przejeżdżające przez Libiąż oraz busy dwóch firm transportowych. Do Katowic dojechać można z pobliskiego Chrzanowa autobusami PKM Jaworzno.

 


Rozwojowy rynek nieruchomości


Rynek nieruchomości w powiecie chrzanowskim jest stabilny. Ceny mieszkań w Libiążu kształtują się na poziomie ok. 2 tys. zł/m2. Z kolei liczba wydanych w 2007 roku pozwoleń na budowę w Libiążu dwukrotnie przewyższa liczbę tego typu decyzji z roku wcześniejszego. Ruch w budownictwie mieszkaniowym przejawia się także w powstaniu dwóch bloków (98 mieszkań) na libiąskich osiedlach, które do użytku oddane zostają w 2008 roku.

 

 

Bogaty kapitał ludzki


Gminę Libiąż zamieszkuje 22922 osób (w tym mieszkańcy miasta i dwóch sołectw). Spośród całej gminnej społeczności, w wieku produkcyjnym jest 7989 mężczyzn i 7357 kobiet. Bliskość ośrodków uczelnianych sprawia, że w Libiążu mieszka wiele osób z wyższym wykształceniem. Nie brakuje także osób z wykształceniem technicznym i zawodowym. Bezrobocie kształtuje się na poziomie nieznacznie przekraczającym 5% (811 bezrobotnych osób na koniec 2007 roku).

 

 

Nowy wizerunek gminy


Gmina Libiąż, jako jedna z niewielu w kraju, rozpoczęła w 1998 roku budowę od podstaw nowego Centrum Miasta na miarę XXI wieku. Inwestycja zlokalizowana jest tuż przy drodze wojewódzkiej nr 933 i osiedlu Flagówka, które zamieszkuje ok. 7 tys. osób. Zgodnie z założeniami planistycznymi, to przyjazna dla otoczenia zabudowa architektoniczna, która stanie się miejscem lokalizacji wielu obiektów usługowych, handlowych i użyteczności publicznej. To również miejsce zapewniające pracę i mieszkanie młodej, wykształconej kadrze pracowników. Życie koncentrować się będzie wokół uroczego rynku z ratuszem, otoczonego dużą ilością sklepów, banków i kawiarni. Od 1998 roku wybudowano już następujące elementy nowego Centrum: Aleja Jana Pawła II, Plac Słoneczny, Błonia oraz Park Młodości z kompozycją pomnikową Jana Pawła II. Wykorzystując swoje dogodne położenie, Libiąż staje się już dziś nie tylko atrakcyjnym miejscem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, ale też ważnym zapleczem hotelowo-turystycznym dla turystów i delegacji zmierzających w kierunku Oświęcimia.

 

fot. Park Młodości na osiedlu Flagówka

 


Oprócz nowatorskiej inwestycji w „sercu miasta”, Libiąż może pochwalić się dziś także innymi, ciekawymi projektami. Jedno z najnowocześniejszych targowisk w kraju, bogata baza rekreacyjno-sportowa i piękne zielone zakątki - z nadającymi oryginalny charakter gminie – rzeźbami, to tylko niektóre ze zrealizowanych już przedsięwzięć. 

 

Efektem dbałości o wizerunek Libiąża, udanych inwestycji i skuteczności w pozyskiwaniu funduszy europejskich są liczne wyróżnienia, jakie gmina otrzymała w ciągu kilku ostatnich lat. Sukcesy te świadczą o tym, że Libiąż jest miejscem, które nieprzerwanie się rozwija i dąży do ciągłej poprawy jakości życia mieszkańców. Jest także miejscem, w którym naprawdę warto zainwestować…

 


Pomoc dla inwestorów


Inwestor spotka się w Libiążu z profesjonalną i uprzejmą kadrą urzędniczą, która szybko i sprawnie pomoże w realizacji inwestycyjnego pomysłu. Każdy potencjalny inwestor liczyć może na indywidualne podejście, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i wsparcie władz samorządowych nie tylko w początkowym etapie inwestowania, ale i w kolejnych latach. Przedsiębiorcy skorzystać mogą również z ulgi w podatku od nieruchomości, zgodnie z programem pomocy „de minimis” na lata 2007-2013, który przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w 2007 roku. Celem zapewnienia dogodnych warunków dla potencjalnych inwestorów, Gmina gwarantuje budowę obiektów infrastruktury technicznej i dróg.

 

  Tereny inwestycyjne w Libiążu

 

 

ZWOLNIENIA OD PODATKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Uchwała Nr XI/61/2007 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 września 2007 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, w celu aktywizacji gospodarczej Gminy Libiąż.

 

 

  Nagrody i wyróżnienia

 

 

 

Gmina Libiąż - Witamy Uśmiechem!

Urząd Miejski w Libiążu
Wydział Organizacyjno-Administracyjny/ Referat Promocji
32-590 Libiąż, ul. Działkowa 1
tel. +48 (32) 627-13-11
fax. +48 (32) 624-92-92
e-mail: promocja@libiaz.pl
www.libiaz.pl

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.