PL EN IT FR


TURYSTYKA

 

 

Ze względu na swoje geograficzne położenie na obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Rzeźba terenu gminy Libiąż jest bardzo urozmaicona. Ze szczytów wzgórz rozciągają się rozległe panoramy. W zasięgu oka jest Rów Krzeszowicki, Garb Tenczyński, Kotlina Oświęcimska, a przy sprzyjającej pogodzie z libiąskich wzgórz (około 300 m. n.p.m.) można obserwować Beskidy i ośnieżone szczyty Tatr.

 

Południową część terenu Gminy zamyka dolina Wisły. Na sieć hydrograficzną miasta składa się rzeka Chechło – przepiękny meandrujący ciek, Potok Gromiecki, Rzepka oraz Kopalniówka.

 

fot. Kopalniówka

 

Zróżnicowana rzeźba terenu i warunki wodne spowodowały, że na terenie Libiąża obserwujemy różnorodne typy gleb: rędziny jurajskie i triasowe, bielice, gleby brunatne, gleby hydromorficzne, a w dolinie Wisły – żyzne mady. Taka różnorodność podłoża spowodowała, że w Libiążu obserwować można bogactwo flory. Około 40% powierzchni Gminy pokrywają lasy, a lokalną przyrodę charakteryzuje 25 gatunków roślin chronionych (m.in. barwinek pospolity, kalina koralowa, grążel żółty) i bogaty świat zwierząt, które reprezentuje około 100 gatunków prawnie chronionych (m.in. kumak nizinny, bóbr europejski, rzekotka drzewna).

 

Część z nich żyje w 20 zbiornikach wodnych, które znajdują się na terenie gminy. Największe to stawy leśne w Szyjkach oraz śródleśne stawy zapadliskowe w Żarkach, gdzie mieszkańcy Libiąża chętnie spędzają wolny czas. Spotkać tu można liczną rzeszę wędkarzy. Stawy leśne są zarybione i udostępniane przez koła wędkarskie. Inną z form aktywności sportowej jest łowiectwo. O zasobności łowisk w tutejszych lasach świadczą ambony myśliwskie, które spotyka się na ich obrzeżach.

 

Zieleń urządzoną w mieście stanowią parki, zieleńce, tereny wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w sąsiedztwie zabudowań, obiektów sakralnych oraz ogrody działkowe. Na terenie Libiąża spotkać można zarówno zieleń urządzoną o charakterze zabytkowym, jak np. drzewostan w otoczeniu Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, Parku Janiny, czy dęby o walorach pomników przyrody przy ul. Długosza, które osiągają 400 cm obwodu w pierśnicy.

 

 

 

Wartościowe publikacje

 

O warunkach geograficznych, walorach krajobrazowych,

  przyrodziei szlakach turystycznych gminy Libiąż

  możesz przeczytać w publikacji

pt. "Zielone ścieżki  Libiąża",

wydanej na zlecenie

Urzędu Miejskiego w Libiążu.

Wersja "do pobrania" niniejszego oprcowania

znajduje się na dole strony. 

 

 

 

 

Zapraszając do odwiedzenia najciekawszych

miejsc w gminie Libiąż,

polecamy  publikację pt. "Spacer po  Libiążu",

wydaną na zlecenie

Urzędu Miejskiego w Libiążu.

Wersja "do pobrania" niniejszego oprcowania

znajduje się na dole strony. 

 

 

 

 

 


Obiekty wpisane do ewidencji zabytków nieruchomych

 


Miasto posiada kilka ciekawych obiektów, wpisanych do ewidencji zabytków. Jednym z nich jest  Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, wybudowany w 1912r. w/g projektu mistrza Teodora Talowskiego- zwanego „Gaudim Północy”- prekursora neoromantyzmu w polskiej architekturze, autora licznych budowli w Krakowie i innych galicyjskich miastach: kamienic, dworów, pałaców i willi. W kościele godne uwagi są freski i ornamentyka z lat 30.

 

 

  fot. Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego

 

Do pozostałych  obiektów należą:

- budynek Straży Pożarnej (ul. Floriańska)

-  domy przy  ulicy: Floriańskiej, Sienkiewicza, Flasińskiego, Armii Krajowej  i Długosza,

- młyn wodny z 1834 roku  (ul. Kościuszki)  w Żarkach,

 

fot. Młyn wodny w Żarkach (pozostałość)

 

 

Zainteresowanych historią górnictwa, Libiąż zaprasza do zwiedzenia sztolni na terenie kopalni „ Janina”. Ważnymi elementami wpisanymi na stałe w krajobraz Libiąża są również  liczne kapliczki i krzyże przydrożne, podkreślające trwałość układu drogowego gminy.  Ich spora liczebność i specyfika została niedawno opisana w książce autorstwa Zbigniewa Mazura i Stanisława Pudykiewicza pt. "Przydrożne kapiliczki, krzyże i figury - Gromiec, Libiąż, Żarki" (wydana we wrześniu 2008r.). Ponad 100-stronicowa publikacja zawiera aż 189 fotografii i  można  ją zakupić w Muzeum w Chrzanowie oraz w libiąskiej Bibliotece  Publicznej. 

 

 

 

  fot. Kapliczka św. Huberta - patrona myśliwych - przy ul. Karpiowej

 

Załączniki

LIBIAZ_spacer 2012.pdf »

LIBIAZ_spacer 2012 (okładka).pdf »

\"Zielone ścieżki Libiąża\" - pobierz plik (word - 188 KB) »

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.