PL EN IT FR

 

Przebieg współpracy:

 

 

1 maj 2012 r.

 

W dniu 1 maja 2012 r. gminę Libiąż odwiedziła delegacja z naszego miasta partnerskiego – włoskiego Corciano. Delegacja składała się z 25 osób (20 uczniów i 5 opiekunów).  Uczniowie w wieku 12-14 lat wraz ze swymi opiekunami przyjechali na wycieczkę do Polski. Podczas swojego pobytu odwiedzili: Kraków, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Libiąż. W kolejnych dniach odwiedzą jeszcze Wieliczkę i Wadowice. Delegację w imieniu samorządu Libiąża przywitał i oprowadzał z-ca Burmistrza Libiąża Pan Jarosław Łabęcki. Podczas swojego pobytu w Libiążu Włosi zobaczyli między innymi: zrewitalizowaną ul. 1 Maja, nową przestrzeń publiczną zlokalizowaną przy tej ulicy, Park Młodości, Plac Słoneczny, osiedle Flagówka. Podczas spaceru odpowiadano gościom na pytania dotyczące samorządu, szkół, gminy i jej mieszkańców. Wymieniano się informacjami dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej. Goście z zainteresowaniem słuchali informacji o Zakładzie Górniczym „Janina”, którego szyb był widoczny z osiedla Flagówka. Pomimo krótkiego czasu pobytu wizyta w Libiążu sprawiła ogromną radość naszym gościom.

 

 

 

fot. Delegacją z Włoch w libiąskim Parku Młodości

 

10-14 lipca 2010 r.

 

W dniach 10-14 lipca 2010 naszą Gminę odwiedziła 3 osobowa delegacja z Włoch – z miasta partnerskiego Corciano: Luca Panichi, Luciano Pellegrini, Giuseppe Schippa. Skład delegacji to członkowie stowarzyszenia osób niepełnosprawnych.
W ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym goście z Włoch odwiedzili nasz rejon w ramach pilotażowego projektu ,,Żyć w harmonii”. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych i ma służyć przywróceniu osób niepełnosprawnych do społeczeństwa. Celem projektu jest obalenie barier psychologicznych wśród osób niepełnosprawnych, pokazanie, że podróż kamperem (samochód kempingowy) to nie tylko transport osób niepełnosprawnych, ale możliwość poznania innej rzeczywistości ciekawych ludzi i możliwość nabycia umiejętności radzenia sobie w nowych okolicznościach.
Delegacja zatrzymała się w campingu „Smok” pod Krakowem. Swoim przyjazdem do Polski udowodnili, że osoby niepełnosprawne też mogą swobodnie podróżować, zwiedzać kraje i poznawać ich kulturę. Podczas pobytu w Polsce odwiedzili: Kraków, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz ciekawe miejsca na terenie Gminy Libiąż.
Delegacja odwiedziła Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Libiążu.

 

 

  fot. Burmistrz Libiąża z delegacją z Włoch

 

 

 

 

 

Relacja z przebiegu spotkań:

1. Klub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej,

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Libiązu,

3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja".
 

 

3 października 2009r.

 

W dniu 3 października 2009 r. w kościele pw. Świętego Franciszka we włoskim Corciano miała miejsce oficjalna ceremonia podpisania partnerstwa pomiędzy miastami Corciano i Libiąż.

Na uroczystości byłe obecne tamtejsze instytucje, organizacje oraz mieszkańcy Corciano.

Libiąż dołączył do pozostałych miast partnerskich włoskiego Corciano: niemieckiego Pentling, oraz francuskiego Civrieux.

Ceremonia ta była kontynuacją podpisanej w dniu 17 kwietnia 2009 r. umowy utworzenia miast bliźniaczych pomiędzy Corciano i Libiążem.

 

17 kwietnia 2009 r.

Dnia 17 kwietnia 2009 r., podczas uroczystej sesji jubileuszowej, inaugurującej obchody 40-lecia nadania praw miejskich dla Libiąża Burmistrzowie Corciano i Libiąża podpisali umowę utworzenia miast bliźniaczych.

Dotychczas  współpraca partnerska pomiędzy Gminą Libiąż, a włoską Gminą Corciano odbywała się na podstawie podpisanego w 2006r. Listy Intencyjnego. Zakres współpracy dotyczył programów społeczno- gospodarczych realizowanych przez obie gminy, a w szczególności działalności kulturalnej i wymiany doświadczeń samorządowych. Końcem 2008r. Gmina Corciano wystąpiła z propozycją zwieńczenia dotychczasowej współpracy formalnym porozumieniem podpisanym pomiędzy gminami. Wychodząc naprzeciw propozycji Gminy Corciano podpisano umowę utworzenia miast bliźniaczych obu gmin przy okazji wydarzeń jubileuszowych. Celem podpisanej umowa jest pogłębienie dotychczasowych kontaktów obustronnych,  ma ona stanowić  postawę do rozwoju kontaktów bezpośrednich a także wspólnych przedsięwzięć i projektów mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy gminami oraz ma sprzyjać poznaniu warunków życia i pracy obu wspólnot.

 

 

3-7.10.2007r.

Jubileusz 10-lecia współpracy gmin Corciano (Włochy) i Pentling (Niemcy) oraz konferencja na temat równości były celami wizyty przedstawicieli Samorządu Libiąża we Włoszech. 
 

Na zaproszenie Burmistrz Corciano, Pani Nadii Ginetti libiąska delegacja przebywała we Włoszech w dniach 3-7 października br. Razem z gospodarzami uroczystości, gośćmi z Pentling (miasto, w którym kiedyś mieszkał obecny papież) i z Francji (zaprzyjaźnione miasto Civreeux d’Azergnes), a także mieszkańcami Corciano wzięła udział w uroczystych obchodach 10-lecia współpracy międzynarodowej wymienionych gmin.

 

 

fot. Burmistrz Tadeusz Arkit podczas przemówienia oraz w towarzystwie Burmistrz Corciano -  Pani Nadii Ginetti.

 

 

Oficjalna część rozpoczęła się korowodem ulicami miasta, po którym wygłaszano przemówienia i gratulowano jubilatom. „Co szczególnie godne pochwały, władze obu miast doskonale wykorzystują potencjał promocyjny swoich regionów i chętnie dzielą się swoją małą ojczyzną z resztą Europy. Dzięki temu spotykają się w ten sposób dwie społeczności – różne kulturowo i obyczajowo. W dzisiejszych czasach to jednak nie problem, a szansa. To szansa, by nawiązać międzynarodowe przyjaźnie i zaoferować innym krajom swój wypracowany dorobek” – mówił na uroczystości Burmistrz Libiąża. Do gratulacji i okazyjnych upominków dla przedstawicieli poszczególnych miast Tadeusz Arkit przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia od mieszkańców Libiąża.
Przy okazji jubileuszowego tygodnia gości uczestniczyli też w konferencji na temat równości, którą zorganizowano w związku z nazwaniem roku 2007 „Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich”. Na tym spotkaniu Burmistrz Tadeusz Arkit, podczas swojego wystąpienia, mówił o potrzebie obcowania z osobami, które teoretycznie różnią się od nas. „Nasza różnorodność jest naszą siłą” – powiedział, po czym przedstawił akcje i programy realizowane w Libiążu, a których celem jest promowanie równości. Wśród wymienionych projektów, Burmistrz omówił m.in.: „Wiosnę Europejską”, w ramach której odbyły się tematyczne konferencje młodzieży, akcję „Przeciwko Rasizmowi” przy okazji Amatorskich Mistrzostw Europy „Regions Cup 2005” rozgrywanych w Libiążu, wymianę międzynarodową w ramach programu „Młodzież przeciwko rasizmowi poprzez sport” czy „Festiwal Filmów o Holokauście”.
 

Oprócz uczestnictwa w wymienionych wydarzeniach, wizyta we Włoszech była okazją do pogłębienia przyjaźni z Corciano, które podpisało z Libiążem w 2006 roku tzw. list intencyjny, czyli wstępną deklarację współpracy. Uzgodniono m.in. że w 2008 roku zrealizowana zostanie wymiana mieszkańców z obu gmin oraz Festiwal, w ramach którego zorganizowany zostanie „Dzień Polski” i „Dzień Włoski”.


Koszty pobytu i transportu libiąskiej delegacji zostały pokryte przez gospodarzy uroczystości, którzy na ten cel otrzymali dofinansowanie z Komisji Europejskiej.
 

       

 

09.05.2007r.

W środę 9 maja 2007r. Urząd Miejski w Libiążu odwiedziła 47 osobowa grupa uczniów, dyrektorów i nauczycieli z ośmiu szkół z Corciano (Włochy). Grupa wraz z przewodniczącym jej Panem Stefano Gabrielli po raz pierwszy odwiedzała Polskę. W drodze powrotnej z Muzeum Auschwitz do Krakowa włoscy uczniowie pragnęli spotkać się z polskimi rówieśnikami. Na spotkanie przybyła delegacja z Zespołu Szkół w Libiążu. Gości powitała i spotkanie poprowadziła Pani Burmistrz Maria Siuda, która w kilku zdaniach opowiedziała im o Libiążu. Uczniowie z Zespołu Szkół trafnie zauważyli, iż w trakcie trwania spotkania jeden kolega z ich szkoły zdawał egzamin maturalny z języka włoskiego i że był to pierwszy egzamin z tego języka w historii szkoły. Po krótkiej części oficjalnej polscy i włoscy uczniowie znaleźli chwilę, aby porozmawiać na interesujące ich tematy.

 

 

fot. Młodzież z Corciano i Libiąża w Krakowie

 

 


15.11.2006r.

Na zaproszenie przedstawicieli zaprzyjaźnionego miasta Corciano, libiąscy samorządowcy uczestniczyli w zorganizowanym w tym włoskim mieście seminarium. W spotkaniu, które trwało przez dwa dni (16-17.11.2006r.) uczestniczyli przedstawiciele samorządów z Francji (Civrieux), Niemiec (Pentling), Włoch (Corciano) oraz Polski (Libiąż).

Seminarium w całości poświecone było współpracy bliźniaczej oraz wspólnych projektów. Uczestnicy cyklu spotkań dyskutowali m.in. na temat:

~ funkcjonowania administracji lokalnej,

~ projektów dotyczących polityki Unii Europejskiej po roku 2006 a w szczególności nowego okresu programowania 2007-2013,

~ współpracy międzynarodowej pomiędzy gminami europejskimi,

~ braterstwa jako instrumentu polepszającego jakość życia i stwarzającego okazję do współpracy oraz poznawania innych kultur.

 

Spotkanie w całości zostało sfinansowane ze środków unijnych: DG Instrukcja i Kultura program Działalności wspólnoty do promocji działalności obywateli europy aktywnej. Prezentacja propozycji DG EAC n.24/05 – Fase 2 AKCJA 06/0159.

W związku z finansowaniem tego spotkania przez Unię Europejską strona polska nie poniosła żadnych kosztów wyjazdu.

W spotkaniu stronę polską reprezentowali: Z-ca Burmistrza Jacek Latko, Skarbnik Miasta Teresa Litwińska oraz Sekretarz Miasta Rafał Kosowski.

 

 

26 czerwca 2006 r.

W wyniku wstępnych deklaracji i pozytywnie układającej się współpracy z przedstawicielami włoskiego miasta Corciano, dnia 30 maja br. Burmistrz Libiąża Tadeusz Arkit wystosował do pani Nadii Ginetti (Sindaco di Corciano) zaproszenie na Dni Libiąża oraz związanie z nimi uroczystości.

W poniedziałek 26 czerwca 2006 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Libiążu został podpisany List Intencyjny o deklaracji współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Libiążem i włoskim miastem Corciano. Ze strony Libiąża list ten podpisał Burmistrz Tadeusz Arkit, a ze strony włoskiej Zastępca Burmistrza pani Ambra Marconi.

W przygotowanym przez polską stronę liście intencyjnym czytamy, iż obie strony oświadczają, że mając na uwadze aktywne działanie na rzecz rozwoju oraz wspólne korzyści z międzynarodowej wymiany mieszkańców deklarują, gotowość wzajemnej współpracy w zakresie prowadzonej działalności statutowej. Zakres współpracy będzie dotyczył programów społeczno – gospodarczych realizowanych przez obie gminy, a w szczególności działalności kulturalnej oraz wymiany doświadczeń samorządowych. Obie strony będą dążyć do uzgodnienia ostatecznego kształtu porozumienia o współpracy pomiędzy gminami. Ponadto w podpisanym liście intencyjnym widnieje zapis, iż „Niniejszy list intencyjny nie wiąże się żadnymi zobowiązaniami finansowymi”.

Wyjaśniamy, iż podpisany 26 czerwca 2006 roku list intencyjny jest dokumentem wstępnym, inicjującym współpracę miasta Libiąż z miastem Corciano, poprzedzającym umowę o współpracy miast. Umowa o współpracy miast może zostać podpisana po wcześniejszym uchwaleniu jej przez Radę Miejską.

 

     

22 kwietnia 2006 r.

Dnia 22 kwietnia 2006 roku w ramach współpracy oraz na zaproszenie libiąskiego chóru Canticum Canticurum do Libiąża przybył 40-sto osobowy włoski chór „Canticum Novum” pod dyrekcją Fabio Ciofiniego. O godz. 18.30 chór wystąpił w parafii Świętej Barbary. „Włoski chór przedstawił trudny repertuar, który został zaprezentowany na wysokim poziomie. Fachowe wykonanie utworów doceniła libiąska publiczność, reagując bardzo spontanicznie - owacjami na stojąco. Cieszy nas to niezmiernie, gdyż świadczy o wysokiej kulturze muzycznej w naszym mieście” komentuje występ Piotr Ciuła dyrygent libiąskiego chóru Canticum Canticorum.

Po wieczornym koncercie członkowie zaprzyjaźnionych chórów wraz z przedstawicielami samorządu Libiąża i włoskiego miasta Corciano spotkali się na deskach strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Moczydło. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem narodowych hymnów przy akompaniamencie zespołu z Płazy „Trio Blue”. W trakcie spotkania bawiono się przy znanych włoskich melodiach. Podczas spotkania zorganizowano sportowe potyczek. Mecz piłki nożnej Polska : Włochy zakończył się remisem. Partnerskie spotkanie stało się pretekstem do wychwalania kuchni polskiej. Włoscy chórzyści raczyli swoje podniebienia tradycyjnymi posiłkami: żurkiem z kiełbasą, swojskimi kiełbasami, pasztetową i salcesonem. Na stołach nie zabrakło kwaśnego mleka i serów. Spotkanie w Libiążu zaowocowało zaproszeniem libiąskiego chóru do Włoch. Mamy nadzieję, iż spotkanie zaowocuje nawiązaniem współpracy pomiędzy miastami?

 

W ciągu kilkudniowego pobytu w Polsce (21-26.04.2006r.) chór wystąpił także na Skałce w Krakowie (23 kwietnia br.). Grupie śpiewaków towarzyszyła Pani Burmistrz Miasta Corciano Nadia Ginetti.   

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.