PL EN IT FR

 

Zainwestuj w Libiążu!
 

 

 

Nowe Centrum Miasta

 

 

 

 

 

 

Oferujemy obszar o powierzchni 7,13 ha - objęty planem zagospodarowania przestrzennego - położony przy drodze wojewódzkiej relacji Kraków - Oświęcim, z dojazdem od strony Alei Jana Pawła II. Odległość z Libiąża do Krakowa wynosi 52 km, do Katowic - 33 km, do Oświęcimia - 12 km, a do autostrady A-4 - 7 km.

 

Wyznaczony planem obszar stanowić będzie przyszłe centrum miasta. Proponujemy:


1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami MWU, o łącznej powierzchni 0,88 ha z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami i mieszkaniami
na wyższych kondygnacjach, oraz pod zabudowę usługową służącą realizacji celów publicznych lub komercyjnych, w szczególności: handlu, gastronomii, obsługi turystyki, edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i administracji, rozrywki, obsługi biurowej.

 


2. Tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej:


- 1U o powierzchni 0,20 ha, z przeznaczeniem podstawowym pod ratusz miejski wraz z usługami handlu i gastronomii związanymi z przeznaczeniem podstawowym. Uzupełnieniem przeznaczenia podstawowego są funkcje związane z rozpowszechnianiem kultury, np. sale wystawowe, biblioteka z czytelnią.

- 2U o powierzchni 0,16 ha pod zabudowę usługową z przeznaczeniem podstawowym usług administracyjnych dla działalności komercyjnej lub realizacji celów publicznych, jak usługi: bankowe, prawnicze, notarialne, księgowe, projektowe, doradztwa, tłumaczeń, agencji ubezpieczeń, agencji artystycznych, usług informatycznych i pokrewnych, ubezpieczeń na usługi administracyjne.


- 3U o powierzchni 0,17 ha pod zabudowę hotelową wraz z usługami handlu i gastronomii związanymi z przeznaczeniem podstawowym.


- 4U o powierzchni 0,31 ha pod krytą pływalnię wraz z usługami handlu gastronomii i rekreacyjno-sportowymi, związanymi z przeznaczeniem podstawowym, jak również usługami komercyjnymi lub publicznymi związanymi ze zdrowiem, np. rehabilitacja, odnowa biologiczna (fitness, solarium, gabinety kosmetyczne).


- UK obsługi komunikacji pod motel o powierzchni 0,38 ha. Dopuszcza się wprowadzenie działalności usługowej w zakresie handlu detalicznego, gastronomii i rozrywki.

 3. Tereny urządzeń komunikacyjnych 2KS pod parkingi wielopoziomowe o powierzchni 0,36 ha.
 

 

 

Rys. Plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Centrum Miasta

 

 

Nowe Centrum Miasta jest sukcesywnie budowane od 1998 roku. Już dziś gmina może się pochwalić takimi jego elementami jak: Aleja Jana Pawła II, Plac Słoneczny, Błonia oraz Park Młodości z kompozycją pomnikową. Teren znajduje się tuż przy osiedlu Flagówka, które zamieszkuje ok. 7 tys. osób. 

 

Inwestorzy mogą skorzystać z ulgi w podatku od nieruchomości. Celem zapewnienia dogodnych warunków dla potencjalnych Inwestorów Gmina gwarantuje budowę obiektów infrastruktury technicznej i dróg.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowa wizualizacja nowego centrum:

  (projekt wykonany przez arch. Wojciecha Franzblau)

 

 
  

 


 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.