PL EN IT FR

Wydział Inwestycji

 

 

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji należy realizowanie inwestycji, a w szczególności:

 

1) planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich wykonanie, w tym planowanie wieloletnie,
2) realizacja inwestycji gminnych samodzielnie bądź przez jednostkę organizacyjną zewnętrzną w zakresie:
a) przygotowywanie dokumentacji przetargowej i ogłaszanie przetargów na wykonanie inwestycji gminnych,
b) rozstrzyganie przetargów,
c) przygotowywania założeń do projektów budowlanych, projektów umów, uzyskania uzgodnień, opinii i zatwierdzenia projektu do dalszej realizacji,
d) działań przygotowawczych do rozpoczęcia budowy: zawarcie umowy, przekazanie placu budowy oraz sprawy związane z pozwoleniem na wejście w teren,
e) w fazie realizacji: kontrola przebiegu robót, odbiory robót, odbioru końcowego, skompletowania dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem,
3) kontrola jednostki organizacyjnej zewnętrznej w zakresie zleconych zadań,
4) przeprowadzanie bieżących inwestycji i remontów dotyczących budynku Urzędu 
i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym,
5) współpraca z instytucjami realizującymi zadania o charakterze publicznym nie należące do zadań własnych gminy,
6) sporządzanie sprawozdań w zakresie inwestycji realizowanych przez Urząd
7) sprawy związane z odszkodowaniami mającymi związek z prowadzonymi inwestycjami,
8) działalność informacyjna w zakresie przyjmowania stron, udzielania wyjaśnień bezpośrednio lub pisemnie.
 

 

  Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim - kliknij, by dowiedzieć się, jak i gdzie to zrobić...

 

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.