PL EN IT FR

 

 

Zainwestuj w Libiążu!

 

 

 

Przy ul. Wolności

 

 

 

 

 

 

 

Położenie:
Miasto/Gmina – Libiąż
Powiat – chrzanowski
Województwo – małopolskie


Teren położony w przy węźle dróg wojewódzkich nr 933 (Oświęcim – Chrzanów tj. drogi tranzytowej dla delegacji państwowych i międzynarodowych, jadących w kierunku Oświęcimia) i 780 (Tychy – Chełmek – Alwernia - Kraków).
 

 

 

Charakterystyka działki:

- działki nr 1550/106 o pow. 0,3606 ha  oraz 1550/110
o pow. 0,4022 ha i 1550/111 o pow. 0,3972 ha - łączna pow. 1,1600 ha wraz
z udziałami w drodze wewnętrznej - właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty Gmina Libiąż.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, teren  nieuzbrojony
- istnieje możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 

 

 

 

Infrastruktura:
- sieci: gazowa, energetyczna, wodociągowe wzdłuż ul. Wolności
- kanalizacja – brak
- konieczność budowy stacji trafo

 Przeznaczenie poszczególnych części działki (zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania gminy Libiąż):
- Teren rozwoju funkcji gospodarczych w powiązaniu z mieszkalnictwem oznaczony symbolem PM.
- Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością wprowadzenia zabudowy siedliskowej oznaczony symbolem 3RPM.


 

 

Sąsiedztwo:
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się domy mieszkalne, jednorodzinne oraz niewielkie zadrzewienie.

   

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.